Услуги

Начало / Услуги

CommUnica е специализирана в:

 • Печатна реклама
 • Външна реклама
 • ТВ, радио и интернет реклама
 • Сувенири
 • Бранд-мениджмънт
 • PR кампании и кризисен ПР

Какво предлагаме?

 • 01. Разработваме рекламни кампании
 • 02. Позиционираме и управляваме марки, бранд-мениджмънт
 • 03. Изработваме рекламни материали и медийно планиране
 • 04. Оценяваме ефективността на рекламния процес
 • 05. Организираме комуникационни мероприятия
 • 06. Конференции, семинари, публични срещи, пресконференции

Екип от професионалисти, с дългогодишен опит в България и на международно ниво изготвят:

 • 07. PR стратегии
 • 08. Рекламни послания и концепции
 • 09. Управляват връзките на клиентите ни с медиите
 • 10. Предлагат изграждането на репутация и медийно партньорство

Консултации и изготвяне на рекламни материали

CommUnica предлага консултантски услуги при дизайна, изготвянето и отпечатването на различни рекламни материали. В това число влизат плакати, брошури, банери, флайъри, рекламни карета/страници, визитни картички, и други услуги, заявени от нашите партньори. Материалите могат да бъдат подготвени според изискванията на клиента, като екип от професионалисти се грижи за качественото изработка на продуктите.

Експертите ни работят в три основни направления:

 • позициониране на марката и нейната разпознаваемост
 • създаване на имидж на компанията и присъствието й в публичното пространство
 • кризисен PR мениджмънт

Дългосрочно партньорство и коректност

CommUnica осигурява на своите партньори високо професионални услуги в сферата на комуникациите и връзките с обществеността. Ние залагаме основно на личната връзка и дългосрочното партньорство с клиента. Само по този начин можем да разберем какви са индивидуалните особености на всеки един отделен случай и да създадем напълно различна и уникална комуникационна стратегия.

Корпоративен ПР

Тази специфична дейност е една от основните за CommUnica. Именно на базата на познанията на нашите експерти в различни области на икономиката и политиката, ние може да предложим професионална стратегия за партньорите ни, която да е съобразена със специфичната им сфера на дейност.

Експертите ни работят в три основни направления:

 • позициониране на марката и нейната разпознаваемост създаване на имидж на компанията и присъствието й в публичното пространство
 • кризисен PR мениджмънт

Връзки с институциите

За всеки експерт е ясно, колко е трудно да се създадат контакти и да може да се комуникира на нормален език, експедитивно и качествено с държавния апарат. CommUnica може да осигури на партньорите си добри и надеждни връзки с различни обществени организации и представители на държавната администрация. Екипът на компанията е добре информиран с дейността на различните структури в държавата и винаги може да предложи начини за осъществяване на контакти с високите етажи на властта, с чуждестранни партньори или други обществени организации.

B2B комуникация

Експертите на CommUnica са винаги готови да спомогнат за изграждането на добри бизнес взаимоотношения между отделни представители на компании и личности със сходна сфера на дейност. Само по този начин се създават условия за парньорства и сътрудничества, които биха били от полза за дългосрочните цели на нашите клиенти.

Тези партньорства се осъществяват по различни начини като най-основните са професионални срещи, семинари, лични срещи на мениджъри, конференции, бизнес-закуски, участия в различни изложения у нас и в чужбина.

Стратегическо планиране

Стратегическото планиране е сред основополагащите принципи при разработването на PR стратегии.

С дългогодишния си опит професионалистите от CommUnica могат да предложат на своите партньори качествени и адекватни оценки и стратегии. Компанията предлага:

 • Проучване и оценка на текущата комуникация и актуалните потребности
 • Дългосрочни и текущи комуникационни стратегии
 • Комуникационни програми и кампании

Кризисисен PR

На всяка компания в даден момент й се случва да изпадне в затруднена ситуация. Причините са много за това, но подобно събитие е неминуемо. Точно в тези моменти експертите на CommUnica са изключително опитни и винаги могат да ви кажат какво е вярното решение за създалата се ситуация.

Ние правим анализ на риска в рамките на цялостната комуникационна стратегия за отделния клиент и за всяко отделно задание. Спрямо този анализ изготвяме съответните правила и инструкции за поведение в случай на кризисна ситуация. А принципа от който се водим, е да се избягват подобни ситуации.

Една комуникационна криза може да се превърне в директна заплаха за бизнеса на една компания и дори да го срине.

Когато се налагат действия по управление на кризи нашите експерти са достъпни 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата

Бранд мениджмънт:

CommUnica предлага оптимален бранд мениджмънт, основан на няколко основни принципа:

 • Оценка на актуалното състояние на бранда/марката – очертаване на проблемни зони и позитивни страни
 • Определяне и стратегия за дългосрочно налагане и поддържане на желания бранд/марка
 • непрекъснато подобряване на бранда/марката, спрямо останалите й конкуренти

Медийно планиране:

Всяка компания трябва да има свое представяне пред обществеността и медиите, а точно в това е и силата на CommUnica. Ние сме отлично запознати със ситуацията в страната и можем да предложим най-добрите варианти за нашите партньори по отношение на планирането на медийни изяви и публикации. Преди обаче да се започне каквато и да е кампания е нужно правилно и бързо планирание на поредица от прояви и събития. Това включва регулярни срещи с партньорите и предлагена на няколко различни варианта за действие, съобразно мнението на клиента. Така не само се изгражда добър имидж на дадена личност или компания, но субекта става по-ясно разпознаваем в морето от информация и събития.

Рекламата като начин на живот:

Редица компании подценяват този начин на представяне, но всъщност това е един от удобните канали за връзка с потребителите. Но рекламата трябва да бъде представена по правилен и удобен начин за хората, да ги заинтригува, да се поинтересуват и да останат доволни от продукта и неговото представяне.

Самият живот на една реклама обаче е дълъг процес, който трябва да бъде изминат. Ние в CommUnica вече сме отъпкали своя път в проправянето на добри рекламни послания и продължаваме да мислим иновативно.