За нас

Начало / За нас
CommUnica е PR компания, която предлага цялостни рекламни и информационни решения на клиенти с разнообразен профил:
  • Корпоративни клиенти
  • Бизнес клиенти
  • Държавни и общински институции
  • Международни компании
  • Физически лица

CommUnica е млада и иновативна компания, но има сериозен опит чрез партньорствата си с редица международни и български компании, и институции. Именно чрез тези партньорства, компанията ни успя да си осигури широки възможности за контакти, както и владеенето на всички класически и иновативни комуникационни инструменти.

Този опит, в комбинация със задълбоченото разбиране на дейността на партньорите ни, осигурява възможност на CommUnica да разработва и реализира максимално ефективно комуникационни стратегии, с реални резултати за бизнеса.


Екип


Ангел Попов – управител, специалист по бранд мениджмънт и организиране на събития
Гасан Насър – съуправител, дългогодишен журналист и специалист по PR стратегии и кризисен PR
Петя Маринова - търговски представител